Ziua 39: Mânia și mijlocirea

Exod 32:7-14, 19-20

În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin.

Să ne amintim că ne aflăm în prezența sfântă a lui Dumnezeu. Mijlocește (roagă-te) pentru alții în fața lui Dumnezeu astăzi. Acum, rămâi in tăcere un minut, rugându-te pentru binecuvântarea lui Dumnezeu asupra ta, a familiei tale, a fraternității din care faci parte și a tuturor bărbaților care urmează parcursul Exodus.

Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se Numele Tău. Vie împărăția Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin.

Moise a mijlocit pentru popor și i-a cerut Domnului să se întoarcă de la mânia Sa feroce.

O lectură din Cartea Exodului

Domnul îl avertizează pe Moise

7 Domnul i-a zis lui Moise: „Coboară, căci poporul tău, pe care l-ai scos din ţara Egiptului, s-a pervertit! 8 S-au abătut repede de la calea pe care le-o poruncisem; şi-au făcut un viţel turnat, s-au închinat înaintea lui, i-au adus jertfe şi au zis: «Acesta este dumnezeul tău, Israél, care te-a scos din ţara Egiptului»”. 9 Domnul i-a zis lui Moise: ,,Văd că poporul acesta este un popor încăpăţânat. 10 Acum, lasă-mă; mânia mea se va aprinde împotriva lor şi-i va mistui; dar pe tine te voi face un popor mare”.

Rugăciunea lui Moise

11 Moise l-a înduplecat pe Domnul Dumnezeul său, zicând: ,,Pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia ta împotriva poporului tău pe care l-ai scos din ţara Egiptului cu putere mare şi cu braţ puternic? 12 Pentru ce să zică egipténii: «Cu răutate i-a scos, ca să-i ucidă printre munţi şi ca să-i şteargă de pe faţa pământului?». Potoleşte-ţi aprinderea mâniei şi iartă răutatea poporului tău! 13 Adu-ţi aminte de Abrahám, de Isáac şi de Israél, slujitorii tăi, cărora le-ai spus, jurându-te pe tine însuţi: «Voi înmulţi descendenţa voastră ca stelele cerului şi voi da urmaşilor voştri toată ţara aceasta, de care am vorbit; şi ei o vor stăpâni pentru totdeauna»!”. 14 Domnul a iertat răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului său.

19 Când s-a apropiat de tabără, [Moise] a văzut viţelul şi jocurile. Moise s-a aprins de mânie, a aruncat tablele din mână şi le-a sfărâmat de poalele muntelui. 20 A luat viţelul pe care-l făcuseră şi l-a ars în foc; l-a măcinat până când a devenit praf; a presărat praful pe apă şi a dat-o fiilor lui Israél s-o bea. 

Meditație

Ce se întâmplă când fiii se comportă ca niște sclavi? Dumnezeu i-a scos pe Israeliți din Egipt și i-a dus de mână, hrănindu-i și învățându-i. Acum Dumnezeu îi spune lui Moise cât de mult au decăzut în corupție. El spune că Moise este cel care i-a scos din Egipt, pentru că ei se comportă din nou ca niște sclavi. Moise mijlocește pentru poporul său, afirmând că Dumnezeu este cel care i-a scos din Egipt ca fii liberi. Există o discrepanță între chemarea lor și acțiunile pe care le întreprind.

Moise își asumă un rol de mijlocitor asemănător cu cel al lui Cristos. Dumnezeu nu se răzgândește, pentru că Dumnezeu, care este veșnic și perfect, nu se poate schimba deloc, dar îi permite lui Moise să exercite un rol de caritate, pledând pentru poporul său. Dacă îl întâlnim pe Dumnezeu pe vârful muntelui ca Moise, Dumnezeu ne va spune și nouă: „Coboară înapoi”. Cu cât ne apropiem mai mult de Dumnezeu, cu atât mai mult va trebui să ne asumăm un rol de mijlocitor și de slujitor al poporului lui Dumnezeu. Cei care sunt cu adevărat liberi trebuie să extindă libertatea domniei lui Dumnezeu în lume.

Chiar dacă Dumnezeu ne-a salvat, ne putem întoarce cu ușurință în sclavie. Acest pasaj ne amintește de necesitatea unei vigilențe constante. Un detaliu misterios din lectura de astăzi ne învață o lecție importantă. Israeliții se închinau la o lucrare umană din aur. Aurul, bineînțeles, arată cât de ușor își exercită bogăția și puterea lumească stăpânirea asupra noastră. Pentru a arăta realitatea pământească a idolului, israeliții trebuie să-l consume. Acest lucru înseamnă că ei vor vedea idolul ieșind din corpul lor ca un excrement. Ce lecție importantă!

Moise își exprimă pe bună dreptate mânia față de această răzvrătire, dar rămâne slujitorul iubitor al poporului. Ar trebui să ne înfuriem atunci când vedem că oamenii acționează în moduri care Îl ofensează pe Dumnezeu și îi rănesc pe alții. Totuși, la fel ca Moise, trebuie să mijlocim și să îi ajutăm pe oameni să își recunoască sclavia față de lucrurile pământești. Ne putem baza pe promisiunile lui Dumnezeu față de noi, care au ajuns la împlinirea lor în Cristos. Deși adesea merităm pedeapsa pentru că ne întoarcem la sclavia păcatului, Dumnezeu ascultă mijlocirea Fiului Său în favoarea noastră. Și noi trebuie să urmăm această cale a iubirii sacrificiale, rugându-ne și slujindu-i pe ceilalți din darurile pe care le primim de la Dumnezeu.

Rugați-vă astăzi pentru cei care au cea mai mare nevoie de libertate.

Moise a mijlocit pentru popor și i-a cerut Domnului să se întoarcă de la mânia Sa feroce.

Să ne rugăm.

Doamne, ajută-ne să ne întoarcem din sclavia noastră față de păcat pentru totdeauna. Venim astăzi în fața Ta și Îți cerem mila Ta pentru noi și pentru toți cei care au cea mai mare nevoie de ea. Îți cerem aceasta prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin.